Badania USG


Badanie Doppler'a kończyn dolnych

Wykonanie badania Doppler'a USG ze znakowaniem kolorem w celu potwierdzenia obecności zaburzeń w obrębie układu żylnego kończyn dolnych jest jedną z podstawowych części badania klinicznego chorych z niewydolnością układu żylnego. Jego zastosowanie w tych przypadkach jest tak niezbędne, jak wykorzystanie stetoskopu w rutynowym badaniu lekarskim. Badanie to ma szczególne znaczenie podczas oceny obecności refluksu żylnego na podpowierzchniowych, niedostępnych w badaniu przedmiotowym odcinkach żyły odpiszczelowej. Badanie to pozwala na określenie topografii zmienionych chorobowo naczyń oraz na określenie zmian hemodynamicznych w obrębie układu głębokiego naczyń żylnych. Powtarzalność tego badania w określonych odstępach czasu pozwala na dokumentowanie wyników leczenia lub naturalnego przebiegu choroby.


Badanie narządu ruchu

Ultrasonografia (USG) jest najszybciej rozwijającą się techniką obrazowania układu mięśniowo szkieletowego znajdującą coraz szersze zastosowanie kliniczne w rozpoznawaniu wszystkich chorób tego układu: urazowych, przeciążeniowych, zwyrodnieniowych i zapalnych.W wielu przypadkach klinicznych i diagnostycznych zastąpiła badanie rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej jako badanie bardziej dostępne i o wiele mniej obciążające.

Badanie USG narządu ruchu ma szczególne zastosowanie w chorobach: urazowych, zapalnych, zwyrodnieniowych i zwyrodnieniowych stawów barkowych, łokciowych, nadgarstkowych, palców ręki, biodrowych, kolanowych, skokowych i stopy oraz stanach zapalnych, pourazowych i zwyrodnieniowych mięśni, ścięgien i więzadeł.

Badanie ultrasonograficzne narządu ruchu pełni istotną rolę w diagnostyce różnicowej wczesnego zapalenia stawów. Ma udowodnioną skuteczność we wczesnym wykrywaniu nadżerek występujących w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów na powierzchni kości przed ich ujawnieniem w klasycznym badaniu rentgenowskim. Ponadto, zastosowanie podczas badania techniki naczyniowej Power Doppler umożliwia ocenę aktywności zapalnej w obrębie chorobowo zajętych stawów. Wszystko to jest niezwykle pomocne w postawieniu diagnozy przez lekarza reumatologa i pozwala na szybkie wdrożenie celowanej i skutecznej terapii.


Badanie tarczycy

Badanie USG jest najprostszym badaniem obrazowym tarczycy. Jest to badanie bezbolesne, umożliwiające ocenę gruczołu tarczowego i innych struktur znajdujących się na szyi (takich jak: węzły chłonne, naczynia krwionośne). W badaniu ocenia się miąższ, wymiary narządu, a w przypadku wykrycia zmian ogniskowych - budowę (guzek lity, torbiel) i lokalizacji oraz ewentualnie naciekania naczyń.


Oferta