Badania USG


Badanie Doppler'a kończyn dolnych

Wykonanie badania Doppler'a USG ze znakowaniem kolorem w celu potwierdzenia obecności zaburzeń w obrębie układu żylnego kończyn dolnych jest jedną z podstawowych części badania klinicznego chorych z niewydolnością układu żylnego. Jego zastosowanie w tych przypadkach jest tak niezbędne, jak wykorzystanie stetoskopu w rutynowym badaniu lekarskim. Badanie to ma szczególne znaczenie podczas oceny obecności refluksu żylnego na podpowierzchniowych, niedostępnych w badaniu przedmiotowym odcinkach żyły odpiszczelowej. Badanie to pozwala na określenie topografii zmienionych chorobowo naczyń oraz na określenie zmian hemodynamicznych w obrębie układu głębokiego naczyń żylnych. Powtarzalność tego badania w określonych odstępach czasu pozwala na dokumentowanie wyników leczenia lub naturalnego przebiegu choroby.


Badanie tarczycy

Badanie USG jest najprostszym badaniem obrazowym tarczycy. Jest to badanie bezbolesne, umożliwiające ocenę gruczołu tarczowego i innych struktur znajdujących się na szyi (takich jak: węzły chłonne, naczynia krwionośne). W badaniu ocenia się miąższ, wymiary narządu, a w przypadku wykrycia zmian ogniskowych - budowę (guzek lity, torbiel) i lokalizacji oraz ewentualnie naciekania naczyń.


Oferta